Polityka Prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników jest naszym najwyższym priorytetem. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.
Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
Administratorem danych jest:
LAS Wojciech Kuczyński z siedzibą przy ul. Kanarkowa 2a 02-818 Warszawa, NIP: 9512499622; REGON: 385786628 e-mail: info@las.sklep.pl
Cel przetwarzania
LAS Wojciech Kuczyński przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: www.las.sklep.pl (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
– zarejestrowania się w Serwisie
– zawarcia umowy
– dokonania rozliczeń
– dostarczenia towaru zamówionego przez Użytkownika
– korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia, reklamacja, wymiana).
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas LAS Wojciech Kuczyński przetwarza dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych trendów,  promocji czy wyprzedaży.
Rodzaj danych
LAS Wojciech Kuczyński przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. zalogowania się w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres e-mail
2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres dostawy
– numer telefonu
– adres e-mail
3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
– data urodzenia
– PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.
Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Twoje dane osobowe przetwarzamy za zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują następujące prawa:
1. W każdej chwili możesz wycofać zgodę bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie, a dane nie będą przez nas przetwarzane.
4. W każdej chwili istnieje możliwość wystąpienia o zmianę lub sprostowanie danych osobowych.
5. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
Mamy obowiązek poinformować, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań, o podjętych przez nas działaniach.
Czas przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie ale również w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia.
W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 
Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
1. Wiadomości e-mail na adres: info@las.sklep.pl
2. Telefonicznie: 664 056 523
3. listownie na adres: LAS Wojciech Kuczyński Kanarkowa 2a 02-818 Warszawa
Powierzenie przetwarzania danych
LAS Wojciech Kuczyński może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z LAS Wojciech Kuczyński, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji – tj. na przykład w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od LAS Wojciech Kuczyński.
Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Informacje Handlowe – Newsletter
Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. Poprzez newslettera oraz wiadomości SMS informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera i SMSów klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@las.sklep.pl.
Powiadomienie o dostępności produktu
Na twoje życzenie LAS Wojciech Kuczyński przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych przez ciebie produktów. Warunkiem przesłania przez nas takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez LAS Wojciech Kuczyński. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.
Cookies
Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.
Plugin Facebooka
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.
Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics
Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Informacje dotyczące profilu LAS w serwisach społecznościowych
LAS Wojciech Kuczyński posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, (dalej „serwisy społecznościowe”), na których publikuje wiadomości dotyczące produktów. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami LAS. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.
LAS Wojciech Kuczyński jako podmiot prowadzący profile ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profile LAS. LAS Wojciech Kuczyński, jako podmiot prowadzący profile odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych – w ramach tych profili.
Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).
Poprzez posiadane profile LAS Wojciech Kuczyński gromadzi dane użytkowników serwisów społecznościowych odwiedzających profile LAS związane z: prowadzoną komunikacją, zamieszczonymi treściami oraz informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. Jeśli użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, LAS Wojciech Kuczyński ma dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.
Podczas wizyty użytkownika na profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. LAS Wojciech Kuczyński nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.

Nasze noże wysyłamy do Polski oraz do większości państw Unii Europejskiej. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. Paczka może zostać doręczona osobiście przez kuriera lub do wybranego paczkomatu. Opłata za przesyłkę wynosi 15 zł (kurier oraz paczkomaty Inpost).
Dla zamówień powyżej 600 zł wysyłka jest darmowa.

W przypadku wysyłki noży dostępnych od ręki bez personalizacji wysyłane są one w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty. Zazwyczaj wysyłka odbywa się kolejnego dnia roboczego.

O terminie wysyłki noży wykonywanych na zamówienie oraz noży dostępnych, w których dodatkowo zamówiony został grawer personalizacyjny poinformujemy mailowo. Czas ten jednak nie powinien przekroczyć 4 tygodni.

W przypadku noży zamówionych z oferty noży dostępnych od ręki, bez graweru personalizacyjnego istnieje możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W takim przypadku prosimy o informację mailową oraz oświadczenie w formie pisemnej. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, a następnie w ciągu 14 dni odesłać na własny koszt nieużywany, odpowiednio zabezpieczony towar w oryginalnym opakowaniu.

Noże personalizowane oraz wykonywane na zamówienie nie podlegają prawu zwrotu oraz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Dokładne informacje znajdą Państwo w naszym regulaminie.